Sandtvätt GWC

  • Kraftigaste sandtvätten på marknaden
  • Svensktillverkad av rejält kvalitetsmaterial
  • Kompakt med stor yta och volym
  • Öppet blockeringsfritt vatteninlopp och sandbottengenomlopp
  • Enkla valbara sandnivåavkänningslösningar
  • Tillsluten, säker, hygienisk ventilerad och med lättöppnade inspektionsluckor.

Sandtvätt GWC avskiljer, tvättar och avvattnar sand från vatten. Sandfångssand, gatusopsand, filtersand och liknande material kan hanteras. Sandvattenblandningen pumpas eller matas till avskiljningstanken där sand sjunker till tvättzonen där den mekaniskt rörs om och tvättas. Efter tvättning avvattnar och transporterar utmatningsskruven den rena sanden. Överskottsvatten under inpumpning rinner ut över en avdragskant och leds ut. Det organiska materialet leds ut separat eller genom överskottsvattenutloppet.

Specifications

  • Kapacitet 5-30l/s
  • Glödförlust i tvättad sand <5%

Downloads

Download PDF