Projekt • Andersson Water Stair Screen conveying 100kg Swede. Its transmission is on the downstream side in screened water. Stair Screen can handle bigger objects than any other wwtp screen, without risk of blocking rakes, clogging perforations or tangling pulling screws. Stair Screen is selfcleaning by its on movement and handles wet wipe rags, wet strength tissue fibres and grease. No coarse prescreening stage is needed upstreams in front of 1-3mm Stair Screens. 80% capture can be achieved in one stage. No spraying, No brushing, No raking, No clogging, No chains….

 • Stair screens side by side replacing other step screens in high flow 4380l/s channel

 • Stair screen replacing other step screen in high velocity channel

 • Sweden Ludvika Gonäs WWTP 2mm PSS replacing traditional 3mm step screen

 • Sweden Lomma Borgeby WWTP 2mm PSS replacing traditional 3mm step screen

 • Iceland Reykjavik Klettagardar WWTP 5x 2mm PSS for 1400l/s each replacing traditional 3mm step screens

 • Norway Vestre Toten Kapp WWTP 2mm PSS replacing traditional 3mm step screen

 • Norway Bergen Knappen WWTP 2mm PSS replacing traditional 3mm step screen

 • Andersson Stair Screen trappstegsgallersil. Sedan 30 år den enda 1-6mm fingallersilen som alltid klarar vanlig hydraulik upp till 1m/s i befintliga grovgallerkanaler. Stora steg och automatisk bottentätningslucka (inga tunna låga spetsiga stavar med plastdistanser som lossnar i det sandutsatta bottensteget) Stair screen har istället massiva rostfria styrblock bottensteget för låg friktion, max stavstöd under hela lyftrörelsen och max sandtålighet

 • Stair Screen 3mm i fristående tank som Externslammottagare SSR klarar tuffa tag från 2tum4. Stair Screens starka galleryta har enorm slityta och kräver inga skyddsgrovgaller uppströms vilket skruv/band/trumsilar ofta kräver. Ett helt förbehandlingssteg kan sparas in med Stair Screen!

 • Utmatningen från stair screen helt automatisk och självrensande. Inget stänk, ingen spolning, inga borstar eller avskrapade. Intermittent nivåstyrning ger tät rensmatta. Stair Screen galleryta (det rörliga stavpaketet) består av endast en rörlig del. Tex perfopanelbandsilar har hundratals rörliga delar under vatten såsom kedjelänkar, panellänkar, panelsidotätningar. Hålsilar <6mm klarar sällan mer än 0.3m/s i öppna kanaler och är helt beroende av borstar och spolning för sin funktion. Inget av detta behövs på <3mm Stair Screen som ofta har mer än dubbla kapaciteten mot hålsilar.

 • Stair Screen ASS 3mm i fristående tank som Externslammottagare SSR för 1.5-3m3/min 25-50l/s >2-4%TS med spolramp för att förtvätta renset

 • Stair Screen ASS 3mm i fristående tank som Externslammottagare SSR för >2-4%TS med spolramp för att förtvätta renset

 • Tvättpresskomprimator WPC med fullperforerad inloppsbotten i tjock plåt samt borste för hög grus, tvätt, press och dräneringskapacitet

 • Bandsil TFS perfoplåtpanelsil

 • Sandtvätt GWC

 • Bandsil TFS, Spiralskruvtransportör SSC, Tvättpresskomprimator WPC

 • Kedjekrattgaller CRS marknadens starkaste grovgaller