Mothållsrivare BPS

 • Rejälaste mothållsrivaren på marknaden, byggd av grovt kvalitetsmaterial
 • Svensktillverkad, betad och elektropolerad som option. Den bästa behandlingen av rostfritt
 • Skjutande drift för driftsäkerhet vid trådiga material
 • 12 kantigt dodekagontråg för max väggrepp, vridstyrka och mothållstyrka.
 • Grov slitstålsbelagd skruv och tjocka skruvade lättbytta slitskenor
 • Frikopplad skruv med kraftig stjärnaxelkoppling tar upp kast och skyddar drivenheten
 • Tillsluten, säker & hygienisk med lättöppnade inspektionssluckor.

Mothållsrivare BPS är ett tillbehör till tex Tvättpresskomprimator WPC som markant ökar urtvättning, avvattning och viktminskningsresulatatet hos pressen vid avloppsrensgods eller annat fibrigt/plastigt grovvåtavfall. Från 10-15% torrhalt upp till >35-55% torrhalt. Mothållsrivare BPS är en skruv som monteras efter WPC eller annan utrustning.

BPS har 15-30mm skruvvingetjocklek i mothålls/rivarzonen och i transportdelen efter. BPS har oftast dubbla tjockleken, styrkan och slittåligheten mot andra likn rivare på marknaden. Tjock spirallindad stålskruv är bättre än segmentsvetstad rostfri pga både högre tjocklek, styrka och slittålighet.

Specifications

 • Längd 1-50m
 • Diameter 200-500mm
 • Kapacitet 1-10m3/h
 • Vinkel 0-90 degrees
 • Torrhalt 45-60% DS

Downloads

Download PDF