Minikombienhet SCU

  • Modern construction from robust certified stainless high quality materials.
  • Module design enables change of screen equipment in the system. Spiral screen or step screen.
  • Alternative screenings treatment. Integrated or Wash Press Compactor.
  • Enclosed, safe & hygienic with easy to open access doors.

Kombienhet SCU är en komplett förbehandling med rens & sandavskiljning samt tvättning och avvattning för 10-30l/s.
SCU är ett alternativ till betongkanaler och betongbassängsandfång. Samt för befintliga anläggningar med dålig eller ingen sandavskiljning.

Normalt består en SCU av:
Rensavskiljning med Skruvsil SSS 2-6mm hål eller Stair Screen ASS med 1-3mm spalt.
Sandavskiljning med Sandtvätt GWC eller Sandavattnare GSC.

Specifications

  • Capacity 5-30l/s

Downloads

Download PDF