Externslammottagare SSR

– Modern konstruktion från robust rostfritt kvalitetsmaterial.
– Helt självrensande, ingen spolning eller borstar på gallersilen.
– Lätt uppfällbart galler och stenskruv för enkel service.
– Tillslutet, säkert & hygieniskt med lättöppnade inspektionsluckor.

 

Längd 3500-4500mm
Bredd 1500-2500mm
Spaltvidd 3-6mm
Kapacitet 1-6m3/min

Externslammottagare SSR silar brunnslam/septikslam från slambilar och internslam på reningsverk.
SSR är ett enkelt system helt självrensande utan borstar eller spolning.
Helt slutet med god ventilation och separat luftevakuering för tryckstötar.
SSR består av en tankmonterad trappstegsgallersil Andersson Stair Screen ASS med
3-6mm spaltvidd. Vid brunnslam/septikslam med sten och grus utrustas SSR med integrerad
stenfälla och stenskruv SSC för att skydda gallersil, press och följande process från slitage.
Från stenfällan rinner slammet över en kant in till gallersilkammaren.
Det avskilja renstrasorna tvättas, pressas och komprimeras i en Tvättpresskomprimator WPC
som pressar mot ett pressrör eller en Mothållsrivare BPS.

Downloads

Download PDF