Rundsandfång CGT

– Modern konstruktion från robust rostfritt kvalitetsmaterial.
– Separerad omrörare och sandpump
– Periferimonterad sandpump ger stor flexibilitet och enkel lösning.
– Tjocka slittåliga lättbytta omrörararmar
– Utförande för installation i betong eller fristående tank

Rundsandfång CGT avskiljer sand från vatten.
Vattnet leds in tangentiellt till avskiljningsvolymen där en stabil nivå och vortexrotation
bibehålls av omröraren och en utloppskant.
Detta ger effektiv sandseparering och möjliggör kompakt installation.
En periferimonterad mammutpump pumpar upp sanden.
Torruppställda och dränkbara pumplösningar finns som alternativ för sanduttag.
Finns även med utmatnings/avvattningsskruv direkt från sandfånget.

Downloads

Download PDF