Andersson Stair Screen ASS

 • Andersson Stair Screen ASS är världens starkaste “konventionella” trappstegsgaller för djupa korta kanaler.
 • Stair screen har dubbelt så stark transmission (axlar/lager) mot konkurrenter.
 • Stair Screen är Svensktillverkat, helbetat och elektropolerat. Den bästa behandlingen av rostfritt.
 • Tätt bottensteg utan plastdistanser gör att det klarar sten och grus bra.
 • Marknadens största trappsteg klara lyfta större objekt utan att mattan rullar av.
 • Helt självrensande silning och avlastning, ingen spolning, skrapning eller borstar.
 • Lätt uppfällbart för enkel service.
 • Tillslutet, säkert & hygieniskt med lättöppnade inspektionssluckor.
 • Flexibel monteringsvinkel upp till 55-60 grader.

Stair Screen har den högsta kapaciteten och minsta underhållet av alla finavskiljande fingaller/silar.
Gamla maskinrensade grovgaller <30mm såväl som 1-6mm perforerade hålsilar ersätts ofta av 1-3mm Stair Screen för ökad avskiljning, mindre underhåll och bättre arbetsmiljö. Många reningsverks gallerkanaler är byggda med 0.5-1m/s strömningshastighet för gamla maskinrensade grovgaller 10-30mm och för att undvika sandansamling. Än idag ca 30 år efter introduktionen är trappstegssilgallerteknik det enda som alltid klarar sådan befintlig kanalhydraulik. Stair screen gillar fett och är utmärkt som slamsil för externslam/septikslam och för intern slamsilning på reningsverk. Enorm sammanlagd stavyta och våtyta ger Stair Screen högsta slitagelivslängden och största kapaciteten av all förbehandlingsutrustning. Vi rekommenderar ASS för reningsverk med korta kanaler samt vid grunt vattendjup <800-1000mm. Och vid högkoncentrerade applikationer som tex externslam/septikslam där högre materialtransportförmåga krävs. Vi rekommenderar generellt 3mm spaltvidd på ASS . ASS produceras med upp till 6mm spaltvidd men 3mm spaltvidd passar oftast befintlig kanalhydraulik. Vid reningsverk med djupare vattennivåer >800-1000mm och med tillräcklig kanallängd rekommenderar vi 1-2mm 45 graders Progressive Stair Screen PSS som bättre alternativ än 3mm ASS.

Även vid industriapplikationer eller fristående tankmontage är generellt 1-2mm PSS det bästa alternativet.

Specifications

 • Avlastningshöjd 700-7000mm
 • Bredd 200-2500mm
 • Spaltvidd 0.5-6mm
 • Kapacitet 10-10000l/s

Downloads

Download PDF